Enkla regler till brädspelet Go


Go är ett brädspel som spelas av två spelare på ett bräde. Brädet består av ett rutmönster, oftast 19×19 linjer, med 361 punkter. Den ena spelaren är vit, den andra svart och målet är att inringa (fånga) en av den andres stenar. Man lägger sin sten på en skärningspunkt, inte på en ruta.

Spelarna turas om att lägga sina stenar på skärningspunkterna, svart börjar alltid och man lägger varannan gång. En sten har fyra så kallade friheter, vilket betyder de fyra linjerna ut från stenen. Spelar man på kanterna finns färre friheter. När alla stenens friheter är täckta av motståndarens stenar är stenen fångad och spelet avslutas.

Grundläggande regler

När det är din tur kan du antingen lägga en sten på en ledig punkt och ta bort eventuellt fångad motståndares sten eller säga pass och ge motståndaren en sten som fånge. Ett drag får aldrig leda till att man är i samma situation som nyss på brädet, detta för att undvika looper.

När båda spelarna har passat, det vill säga när ingen anser sig kunna placera någon mer sten, kommer man överens om vilka strängar som går att fånga, tas dessa bort och placeras bland fångarna. Kan man inte komma överens fortsätter spelet och när nästa pass kommer är spelet definitivt slut.

Poängräkning

En omringad tom punkt ger en poäng och en fånge ger en poäng. Vit får sju extra poäng för att svart började. När spelet är slut läggs alla fångar tillbaka på de tomma punkterna för att det ska vara lättare att räkna och därefter räknas alla omringande punkter. Den som har flest poäng vinner.

Go kommer från Kina men kom till oss via Japan och spelas därför i Sverige enligt japanska regler. Det finns ytterligare ett sätt att spela Go på som är ett mer avancerat sätt, här har vi valt att ange reglerna för det förenklade sättet som lämpar sig för nybörjare. Lycka till!